IMG4Momo078

Autoriseret el-installatør W. Zink A/S

W. Zink A/S så dagens lys i 1947 og beskæftiger i dag godt 20 medarbejdere.

Hos W. Zink A/S leverer vi alle tænkelige former for service og løsninger indenfor energi, el, IT - og sikringsbranchen. Vores dygtige stab af teknikere og montører gennemgår til stadighed uddannelse, som højner både deres faglige såvel som personlige kompetencer.

Energioptimering

Greve privat skole 20KW solcelleanlæg - Roskilde gymnasium udskiftning af 550 lysrør til led - Lægerne Charlottenlund udskiftning af 200 lysrør til led - I forbindelse med energirenovering af Midtsjællands Efterskole monterer vi i samarbejde med Solaropti et 13 kW solcelleanlæg.

Igangværende projekter

Arbejder for Salling Group - Renovering af private boliger.

Etablerede anlæg

Greve gymnasium 220 KW solcelleanlæg - Roskilde gymnasium 22 KW solcelleanlæg - Mange private anlæg

Roller og forpligtelser

Det er kvaliteten af det arbejde, den enkelte selv udfarer og i samspil
med andre, der giver grundlaget for firmaets kvalitet. Vi må derfor
arbejde kontinuerligt på at forbedre kvaliteten. Kvalitet forudsætter,
at vi tilrettelægger og udfører vort arbejde som planlagt, så fejl og
mangler ikke opstår. Vores fælles indsats er derfor bestemmende for,
om W. ZINK A/S' mål nås.

Produkter og egenkapital har reduceret værdi uden velfu ngerende
medarbejdere, der kan omsætte disse aktiver i praktiske resultater.

Motivation blandt medarbejderne og forstäelse for
arbejdsopgavernes betydning er en vigtig del af W. ZINK A/S 
kvalitetsstyring. Håndbøger og instruktioner tjener til strukturering af
opgaverne og skal primært ses som en hjælp i oplæring af nye
medarbejdere og som opslagsværker.

Medarbejdere i vækst er lig med en virksomhed i vækst!

Bedst kvalitet opnäs erfarigsmæsigt gennem medarbejdernes
egenkontrol. Egenkontrol forudsætter, at medarbejderen gennem
uddannelse og samarbejde har tilstrækkelig baggrund til at:

  • at vide, hvad der ventes i alle forekommende situationer.
  • at have overlik til enhver tid over egne handlinger og
    konsekvensen heraf.
  • at kunne ændre sin adfærd i detajeblik, det ikke fører til de
    resultater, der ønskes

W. ZINK A/S' kvalitetsstyringssystem tilstræber systematisk at sikre,
at forudsætningerne for at opnå kvalitet er til stede. Vi er derfor alle
forpligtede til at efterleve kvalitetsstyringssystemet og komme med
forslag til forbedringer af dette udfra synspunktet.

Bestil elektriker