Shutterstock1171743679

Komfort

Brand og vandskade

Hvelt år opstår mere end 10.000 brande på kontorer og institutioner, og ofte er kontorers brandalarmer ikke korrekt dimensioneret, hvilket kan medfare store tab..

Røgalarmer i alle rum er første skridt. De redder liv, hvis der opstår brand. Men det er lige så vigtigt at forebygge brand. Ofte opstår ilden i de elektriske installationer, og er kontoret eller din bolig af ældre, er det en god idé at få kontrolleret installationen. En "sluk alt" afbryder ved indgangen sikrer, at du ikke efterlader en tændt genstand, der kan starte en brand.

Gulvvarme

Danske politikere har valgt at pålægge el-energi meget høje afgifter for at tilskynde forbrugerne til at spare på energiforbruget f.eks. på husholdningsmaskiner. Der kan naturligvis være fornuft i, at tilskynde fabrikanter til at udvikle - og forbrugerne til at købe lavenergiprodukter. Denne udvikling har DEVI for længst tilpasset sig.

Gulvvarme komfortvarme udnytter energien mere effektivt end traditionelle radiatorvarmesystemer på grund af den termiske effekt, ligesom de fuldelektroniske DeviregTM termostater sørger for en uhyre præcis styring af energiforbruget. Alt dette betyder, at DEVI komfoftvarme bruger ca. 15% mindre energi på at opnå det samme varmeniveau som traditionelt opvarmede boliger - med en tilsvarende lavere belastning af miljøet.

Bestil elektriker