Shutterstock1171743679

Generelle kompetencer

Kontakt os og få et godt tilbud. Vi er her i Greve lokalområde og garanterer leveringssikkerhed og den nødvendige faglige ekspertise – uanset om du skal have løst store eller små opgaver.

Servicekontrakter

Vi klarer den efterfølgende service af samtlige tekniske installationer. Det betyder service på kontrakt, der er tilpasset kundens behov.

Eksempler på hvor det kan anbefales med en servicekontrakt:

Lovpligtig serviceeftersyn af elværktøj - Nød og panik belysning - Eftersyn af virksomhedens lys inden den mørke tid sætter ind - Pumpe tilsyn - Røgventilationsanlæg - Solcelleanlæg.

Vi leverer service 24 timer i døgnet året rundt.

Vejledning og sikkerhed

Rådgivning

Kom ind og fä rådgivning så tidligt som muligt, hvis du står over for nybyggeri eller renovering af bolig og erhverv.

Dermed undgår du at fä overraskelser senere i processen.

Vi er også certificeret VE Installatør hvilket betyder at vi kan rådgive dig i hvordan du energi optimerer dit hus eller din virksomhed bedst muligt. Vi giver også et godt tilbud på at udføre energirenuveringen for dig.

 

Forsamlingslokaler

Forsamlingslokaler har pligt til hvett andet år at få udfærdiget en elsikkerhedsattest.
Få undersøgt om installationerne er lovlige og efterfølgende udfærdiget en elsikkerhedsattest. 

 

Garanti

Vi er som med lem af brancheorganisationen Tekniq omfattede af en garantiordning. Dét giver dig tryghed som kunde.

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder vi ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms. Hvis vi har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger eter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis vi ikke opfylder dommen. Garantiordningen dækker kun arbejde, der er udført af el- og ve-installatører, der er medlem af TEKNIQ.

Shutterstock217868863

Bestil elektriker